kdo jsme

O nás

Organizace Lestari se zabývá výzkumem a ochranou kriticky ohrožených druhů a ekosystémů. Byla založena v roce 2014 českými vědci a ochránci přírody s cílem propagovat a podporovat ochranu přírody, a to především v Indonésii.

Začátek organizace je spojen s aktivitami na zvyšování povědomí o negativních dopadech průmyslu palmového oleje. Během osvětové kampaně o palmovém oleji jsme české veřejnosti přiblížili jeden z největších globálních ekologických problémů. Hlavním cílem kampaně bylo zvýšit povědomí a upozornit na to, že naše rozhodnutí mají i globální dopad a že i běžný spotřebitel může společně s dalšími ovlivnit používání palmového oleje v potravinách, kosmetice a dalších produktech.

V průběhu let se organizace začala více zaměřovat na ostrovní ekosystémy a ohrožené druhy, které je obývají. V současné době máme tři projektové oblasti – ochranu ostrovů Bangkaru a Babi, ochranu kriticky ohroženého druhu loskutáka niaského (Gracula robusta) a ochranu a výzkum mořských želv.

naše mise

Co děláme?

Zachování ostrovních ekosystémů

Pomáháme chránit jedinečné ostrovní ekosystémy a poslední divoká místa.

Ochrana ohrožených druhů

Zaměřujeme se na kriticky ohrožené druhy. Naším cílem je zastavit proces vymírání hledáním dlouhodobých řešení a prováděním ochranných opatření na základě výzkumu.

Podpora udržitelného způsobu života

Podporujeme udržitelný život v místních komunitách prostřednictvím komunitního dosahu, vzdělávání a praktického výcviku. Chceme, aby lidé a příroda koexistovali v silném a vyváženém spojení.

co se děje

Aktuality

Teprve přijde ...

náš tým

Seznamte se s naším týmem

Tomáš Brzek

vice-chair

Adéla Hemelíková

researcher

Pavel Zoubek

conservationist

Tomáš Ouhel

chair

Projekty

Hidden wildlife paradise

Ostrovní poklady: Bangkaru a Babi

Bangkaru a Babi jsou jedním z posledních míst na Zemi, kde je ještě nedotčený a tedy jedinečný původní prales. Ostrovy se nacházejí na severozápadním pobřeží Sumatry v Indonésii. Je to jedno z posledních míst, kde se vyskytují kriticky ohrožené populace loskutáka niaského (Gracula robusta). Kromě toho je ostrov Bangkaru jedním z nejvýznamnějších hnízdišť ohrožených karet obrovských (Chelonia mydas) v Indonésii. Na zdejších plážích každou noc hnízdí až 10 samic v průběhu celého roku. Kriticky ohrožená populace kožatek obrovských (Dermochelys coriacea) klade vajíčka také na ostrově Bangkaru a Babi.

Na ochraně ostrova Bangkaru spolupracujeme s místní nevládní organizací Ecosystem Impact Foundation, která spravuje program strážců na Bangkaru a monitoruje okolí Babi. Vedle to se pravidelně účastní námořních hlídek v souostroví Pulau Banyak.

Filling missing gaps

Výzkum a ochrana mořských želv

V současné době se členové našeho týmu podílejí na dlouhodobém výzkumu obchodu s mořskými želvami a genetiky populace karet pravých (Eretmochelys imbricata) a karet obrovských (Chelonia mydas) v celé Indonésii. V rámci iniciativy Marine Turtle Use and Trade Initiative se v místních vesnicích provádějí dotazníkové průzkumy a rozhovory. Ty pomáhají odhalit mechanismy obchodu s mořskými želvami a jeho socioekonomické a kulturní příčiny. Kromě toho výzkum a následné analýzy genetiky populace karet pravých pomohou identifikovat prioritní místa pro plánování ochrany. Výsledky studie rovněž přispějí k databázi ShellBank, která si klade za cíl sledovat původ produktů z želvoviny na národní i mezinárodní úrovni. Tyto aktivity probíhají ve spolupráci s dalšími odborníky a vědci z pracovní skupiny Marine Turtle Genetic Working Group, Syiah Kuala University (Banda Aceh) a České zemědělské univerzity v Praze.

Reverting its extinction

Ochrana Loskutáka Niaského

Loskuták niaský (Gracula robusta) je endemický druh ostrova Nias a souostroví Banyak, který byl v posledních dvaceti letech považován za vyhynulého. V létě 2015 se týmu (Zoo Liberec / Lestari / Česká zemědělská univerzita) podařilo najít dva přeživší jedince na ostrově Nias a v prosinci téhož roku životaschopnou populaci na ostrově Bangkaru. Co však bylo skryto vědcům, nebylo skryto pytlákům. Tito ptáci jsou stále odebíráni z volné přírody, aby uspokojili poptávku po zpěvných ptácích do soutěží nebo domácích mazlíčcích. Naším cílem je chránit poslední populace nejen loskutáků niaských ve volné přírodě prostřednictvím přímé ochrany a zvyšování povědomí o dané problematice.

jak to začalo

Historie

V roce 2016 zatkli členové Lestari ve spolupráci s libereckou zoo a indonéskou armádou gang pytláků želvích vajec. Masivní pytláctví želvích vajec způsobilo na ostrově Bangkaru několik měsíců nulovou míru líhnutí. Při této akci byli zatčeni tři pytláci a odsouzeni k trestu odnětí svobody na 1 a půl roku.

Tito pytláci byli později pozváni, aby se připojili ke vzdělávacím programům na místních školách. Pytláci společně s naším týmem navštívili celkem 30 škol v regionu. Program byl zaměřen na vzdělávání o mořských želvách, mořském ekosystému a významu jeho ochrany. Studenti se seznámili s příběhem pytláků a měli možnost diskutovat o tom, jak by se lidé měli chovat k přírodě.

Jako přirozené pokračování úspěšných akcí z Bangkaru na Sumatře v ochraně mořských želv byly zahájeny další dvě akce v souostroví Derawan poblíž východního Kalimantanu. V roce 2019 bylo na rybářské lodi zabaveno více než 1200 želvích vajec a výbušnin pro výbuchový rybolov. Během druhé akce byly od místních prodejců získány šperky z želvoviny a surové šupiny z více než 300 karet pravých. Obě akce se opět konaly ve spolupráci s vládními i nevládními organizacemi. Indonéští kolegové zapojení do akcí získali ocenění „Strom biodiverzity“ za mimořádný přínos k ochraně přírody. Ceny během ceremoniálu předal český velvyslanec v Indonésii pan velvyslanec Ivan Hoťek.